kanaliserte dikt
Et dikt jeg skrev i Trondheim

Også i år kommer våren
Den kommer hvert eneste år
Den kommer med kjærlighet håp og tro..

Dikt

Alle er vi del av det hele
En enkel, liten del
En hammer, en meisel en sag
Alt har sin egen Verdi
Om vi er villige til å dele
Til at ta og at gi..

Kanalisert ned til klient og til oss alle

Kjære barn av lyset. I denne tid skal mange frø såes
Mange nye kanaler åpnes
Mange nye grener på livets tre vokse
Vi overvåker og gir dere beskjed. Når tiden er inne til å ta videre steg på veien, vil dere merke det. I eders kropp og sinn
Vi er mange. Vi innventer. Vi løfter dere. Steg for steg
Om du står foran porten til det nye; Ikke dvele
Ikke forkast tiden. Ty alt skal skje i rett tid.
For hver og en av dere jordengler
I begynnelsen var ordet
Og ordet gikk fra munn til munn
Så også nå.
Velsigne veien dere må gå
I harde prøvelser ofte, Se det hele i bredt perspektiv. Og ha tillit til at det er en plan for dere.
Livet er ikke 
Livet bygges
Og noen ganger må dere rive for å bygge på nytt
Bygg broer _ mellom dere, til hverandre, til universet, til Englene, Gud i deg eller KILDEN
Der alt liv kommer fra. Vi velsigner dere.
Kjære menneskebarn – lytt innover, så oppover.
Be og du skal få. Let og du skal finne.
VEIEN__ HJEM
I kjærlighet

Peace on earth

Outside it is dark,cold and snow
Inside all my hope, trust and love will grow

So many days, there is in a year
Days with light
But also with fear

I tace them all,to learn
everything
About the waters fall
But also a ring

A ring of fire
So clear and good
I put my wish there in
We take our memories with us
Ceep them in our heart and mind
We look forward
And find

That someplace out there
Many flowers, much light and love we find
The light will be shining
Into, around but also outside this ring

Be the truth, be lovely and good
That in the end of lifes flood
We all can be agree

When we stop all the war
and fight
We all will be ONE
In love and light

Peace on earth

 

I kveld vil jeg dele noen kanaliserte ord som jeg fikk til meg nå

Hva gagner det mennesker å ha materiell velstand,
om det ikke har kjærlighet
Hva gagner det med tro,håp
Uten kjærlighet
Hva gagner det deg å ha all kunnskap
men ikke ha visdom – og kjærlighet
Ty kjærlighet er den sterkeste kraft vi gir dere
Forvalte den
Dele den
Lev i den
Lev den
Bruk den
Vær den
Vi skal gi mere kraft og visdom
med kjærlighet
Bruk sverdet- Det blanke av gull
Spre lyset
Fyll opp tomme og mørke hull
Vær deg selv
Flyt med i livets elv
Vi elsker våre barn ……. DERE

12 februar 2017

DU SKAL VÆRE TRO

Men ikke mot noe menneske
Som i gold og grådighet
Henger ved dine hender

Ikke mot noe ideal
Som svulmer i store bokstaver
Uten å røre ved ditt hjerte

Ikke mot noe bud
som gjør deg til utlending
I ditt eget legme

Ikke mot noen drøm
Du ikke selv har drømt..

Når var du tro?

Var du tro 
Når du knelte i skyggen
Av andres avgudsbilder?

Var du tro
Når din handling overdøvet
Lyden av ditt eget hjerteslag?

Var du tro
Når din feighet forkledde seg
Og kalte seg samvittighet?

NEI

Men når det som rørte
Ved deg gav tone
Når din egen puls
Ga rytme til handling
Når du var ett med det 
Som sitret i deg

DA VAR DU TRO!

La dagen komme

La dagen komme
Lys og fin
Før den er omme
Den er din
Og min

La oss sammen stå
Og tillit ha
Bare gå
Gjøre vårt beste
For å ha det bra

Ingen kjenner dagen sin
Før solen går ned
Vi gjør Den lys og fin
Og søker ro og fred

Om drømmer

Om drømmer. Det er så mye man vil
Ikke lett å få alt til
Men vi må forsøke
Og forstå
Ikke alle drømmer kan vi nå
Da holder det lenge
Om vi mere kan trenge
Så gir vi og vi får
Til vi allting forstår
Det kan ta tid
La da hjerte og sjel ha frid
Da går det bra
Og så får vi det vi skal ha
Når vi og tiden er rede
Vær alltid helt til stede
Få og gi
Det må være vår melodi
En tid å drømme
En tid å dømme!
En tid miste
En tid å få
Det må vi forstå

Lyset skal alltid vinne

Lyset skal alltid vinne
Veien du selv må finne
Om dagen synes tung og grå
Husk, det du ga , det skal du også få

Vær ærlig i alt du gjør
Gi svar til dem som spør
Ikke la deg kue
Se, alt vakkert skal du skue

Noen vil se deg og følge med
Andre vil bare se bort og ned
Vi mennesker er alle unik
Det er nå en gang slik❤️🌟

Jeg tror på det jeg ser
Kan ikke si så mye mer
Du kan, om du vil
For så ligger det til

At vi alle er skapt av Gud
Brudgom såvel som brud
Elsk den sti du fikk å gå
Det er så lite som vi må

Men, vi må verne om oss selv
Så vi kan flyte fritt i livets elv
Da har vi kjærlighet å gi
Du vet det selv ,
Når DU er fri

Ta godt vare på også din neste
Gjør ditt aller beste
Og ingen kan deg klandre
Alle har SIN EGEN vei å vandre

Dette diktet kanaliserte jeg ned 2013. Det gjelder hele tiden

Staa I din egen Kraft
Se ditt indre lys
Del ord til oppmuntring
Gi av ditt overskudd
Men aldri paa egen bekostning
Se din egen Verdi
Ikke tro du er mer enn Andre
Men heller ikke mindre
Ta ansvar for ditt eget liv
Dine handling er
Du har aldri ansvar for andres liv
Eller dere valg
Husk din frie vilje*Husk ydmykhet. empati
Se om ditt eget hus
Dvel ikke ved det gamle
Men se veien videre
Og takke for gode ting
Savel som det som er vanskelig og tungt
Alt er i utvikling
Alt er i forandring
Finn din egen vei i krattet
Og vær flexibel
Lev i dag
Elske i dag
I DAG ER DU….

Lørdag 🙂

Så er du her atter en gang
I dag med sol og fuglesang
En stille dag
Vi fyller den med velbehag

For lyset skinner på veien vår
Selv om vi ikke alltid forstår
Vi tenker på mange ting
Og kanskje går vi rundt i ring

Skal vi love hverandre nå
At vi skal videre gå?
Uansett hvor og hvem
Der hjertet er 
Har vi vårt hjem

Nå skal vi ut og se
Og fortsatt skal vi be
Om kraft og glede
Og være her tilstede

Her kommer min hilsen til DEG
Jeg er nå på vei
UT, i Guds frie natur
UT på tur
Aldri sur 🙂

La lyset flomme

La lyset flomme
I evighet
La glede og lykke komme
Du sikkert vet

At alt av Gud er gjort
Roser så røde og fine
Gå inn i den Hellige port
Rosene der er dine

Det lys som gjennomtrenger
Hver celle i din kropp
Det koster ikke penger
Det løfter deg helt opp

Opp på tronen av reneste gull
Der Templets krone du får
Når du forstår at intet er mull
Der høyeste lykke du når

Når lyset flommer i hele deg
Kast ut til de trengende små
En kjærlighetsstråle på deres vei
Da vil de til Templet gå

Et tempel for fred og kjærlighet
En port der åpen står

Snart alle jordens barn nå vet
At lyset aldri forgår

Gi lys til alle på din vei
Gi rosene bort… Og se
At mange kommer å følge deg
Du trenger bare å be

Be om lyset og rosene rød
Gå inn i Guds have, og TRO
At aldri det finnes noen død
Når lyset i deg får bo

Vår jord trenger lys......

Vi har en jord som lider. Der krig og sult er sentralt. Vi går i mørke tider. Hvem er det som vil ha betalt? .

Vår Herre ogGud har oss givet. En jord til å elske og pleie. Men hvordan har alt blitt?Hvem er det som bare vil eie?

Tenk om kjære menneskebarn. Vær rede når klokkene ringer! Vi kaller til aften
Snart bern. Vi bud om forandring snart bringer.

Bær lyset i eder hver og en. Be for en fremtid tross krig og død .Vær sannhet vær ekte og ren. Og be for de fattiges daglige brød

Der lyset lever i hver og en skal kjærlighet seire til slutt
En kjærlighetsflamme så klar og ren.Be hvert eneste minutt.

Tid skal forsvinne. Igjen skal bli. En kjærlighet en enighet der alle er VI.

Ingen skal gråte ved morgengry. Dagen skal komme så ren og så ny.Takk kjære barn for frøet du sår. Etter en vinter kommer det alltid en vår.

Takk kjære venn som til oss kom. Gå veien frem. Snu ikke om.Gå rett inn i lyset og bær det så. At alle denne vei så gjerne vil gå.Bær Sverdet det blanke av gull..Alt er for evig..intet er mull.

Rull til toppen